fbpx

Uppgradera till Plus eller Onlinecoaching

Om du önskar mer hjälp under kursen kan du uppgradera till plus eller onlinecoaching.

PLUS
Med Grundkurs PLUS eller Fortsättningskurs PLUS kan du filma dig själv och skicka in videos en gång i veckan och får personlig feedback och tekniktips. PLUS kostar 500 kr i månaden för max två månader.

  • Fast program
  • Filma dig själv en gång i veckan
  • Under kursens varaktighet

ONLINECOACHING

Med onlinecoachingen får du ett individanpassat program efter dina behov där du kan filmar dig själv en gång i veckan och får personlig feddback. Du får också två coachande samtal per månad.

  • Individanpassat program som justeras efter dina behov och framsteg
  • Filma dig själv en gång i veckan
  • Två coachingsamtal per månad
  • Månadsvis

Du uppgraderar ditt program genom att logga in här eller genom att kontakta oss.